Posts tagged " Tinnitus "

Restarting Viviane Heijman - Coaching, hypnotherapie en EMDR

Asperger?

juli 5th, 2015 Posted by Blog No Comment yet

Het Asperger syndroom is een ‘lichte’ variant die binnen het Autisme Spectrum valt; 75% zijn mannen. In tegenstelling tot klassiek autisme zijn de kenmerken van Asperger subtieler en daarom vaak nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld.  Doorgaans vallen Asperger kenmerken eerder op als een soort ‘eigenaardigheden’. Welke kenmerken er aanwezig zijn verschilt van persoon tot persoon. Je karakter en de manier waarop je bent opgevoed zijn ook bepalend voor de mate waarin deze kenmerken aanwezig zijn.

Bij ‘Aspergers’ is er sprake van normale tot hoge intelligentie en ze blinken vaak uit in hun werk of interesses. Ze kunnen tot op zekere hoogte ‘sociaal gewenst gedrag’ aanleren. Echter het empatisch vermogen (en dus het afstemmen op een ander) is onderontwikkeld bij Aspergers. Ze kunnen daardoor soms een beetje onhandig, inflexibel of ‘gemaakt’ overkomen. Asperger wordt vaak laat of helemaal niet gediagnosticeerd wat, met name, binnen relaties voor grote problemen kan zorgen. De partner heeft moeite om verbinding te krijgen, voelt zich niet begrepen, niet gewaardeerd en de communicatie verloopt moeilijk en/of ‘vreemd’. Mensen met Asperger missen vaak bepaalde sociale en communicatieve vaardigheden en hebben zelden behoefte aan een grote vriendenkring. Mede hierdoor kan vereenzaming in de relatie een probleem worden.

Enkele andere kenmerken van Aspergers is dat ze een sterke behoefte hebben aan structuur en vastigheid. Dingen horen op een vaste plek te staan, ‘afspraak is afspraak’ en duidelijkheid zijn belangrijk. Ze kunnen soms dwangmatig en/of drammerig gedrag vertonen en behoorlijk fel reageren wanneer ze worden tegengewerkt.  Als ze een bepaalde volgorde in hun hoofd hebben moet het ook in die volgorde verlopen. De bovenstaande kenmerken zijn slechts een greep uit de vele verschillende gedragingen die typerend zijn voor Asperger.

Leef je in een Asperger-relatie of heb je hier een vermoeden van? Wil je weten wat er mogelijk is op gebied van speciale relatietherapie voor Asperger-relaties of wil je graag wat meer informatie hebben? Stuur dan een bericht via het contactformulier, via email info@restarting.nl of bel tel. 06-22200679.